נתונים דמוגרפיים מעודכנים יולי 2014 - קיבוץ יפעת

חברים: 310

ילדי חברים (0-18): 108

שנת שירות וצבא סדיר: 23

 

הרחבה קהילתית

מספר מתיישבים: 157

מהם בני יפעת ובני זוגם: 26

ילדים:

שירות סדיר: 

 

סה"כ:

קיבוץ יפעת ד.נ. עמקים 3658300 |  טל: 04-6548669 |  פקס: 04-6548600