גינה קהילתית

10/02/2018 12:21

הקמת הגינה נמשכת

קיבוץ יפעת ד.נ. עמקים 3658300 |  טל: 04-6548669 |  פקס: 04-6548600