שיפוץ בית הכנסת

08/09/2017 01:19
קיבוץ יפעת ד.נ. עמקים 3658300 |  טל: 04-6548669 |  פקס: 04-6548600